Přejít k obsahu


K dokumentární audiovizuální tvorbě v archeologii

Citace:
CHROUSTOVSKÝ, L. K dokumentární audiovizuální tvorbě v archeologii. AntropoWebzin, 2015, roč. neuveden, č. 3-4, s. 67-83. ISSN: 1801-8807
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: On documentary audiovisual creativity in archaeology
Rok vydání: 2015
Autoři: Mgr. Luboš Chroustovský Ph.D.
Abstrakt CZ: Moderní digitální technologie a jejich široká dostupnost nás může vést k zamyšlení nad využitím audiovizuální tvorby také v archeologii (akademické, záchranné, veřejné…). Existuje široká škála témat, situací a kontextů, ve kterých nám znalosti, dovednosti a zkušenosti spojené s filmováním umožňují vytvářet audiovizuální záznamy i finální díla, jež můžeme sdílet s kolegy i širokou veřejností. Příspěvek nastiňuje vybrané teoretické a metodické možnosti audiovizuální tvorby od prvotního záměru, přes přípravu, natáčení a postprodukci až k projekci a sdílení a jeho cílem je podpora nejen (amatérské) tvorby archeologů, ale též interdisciplinární spolupráce.
Abstrakt EN: Modern digital technologies and devices challenge our attitudes toward engaging with audiovisual creativity and production in archaeology. There is a broad range of topics, situations and contexts in which filmmaking knowledge and skills are useful, in both academic archaeology and heritage (e. g., research projects, conferences, interviews, personal memories). This brief introduction to theoretical and methodological issues related to the whole process, from the initial idea and intent through pre-production (topic, script, locations), production (available hardware and basic principles for shooting), post-production (available editing software and video formats) and sharing (e. g., festivals, conferences, web, education), aims to support not only (amateur) archaeological filmmaking but interdisciplinary collaboration as well.
Klíčová slova

Zpět

Patička