Přejít k obsahu


Návrh kompozitního luku

Citace:
HRDLIČKA, V., KOTTNER, R., BEK, L. Návrh kompozitního luku. In Studentská vědecká konference 2015 : bakalářské studijní programy. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 1-2. ISBN: 978-80-261-0505-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Design of composite bow
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Václav Hrdlička , Ing. Radek Kottner Ph.D. , Ing. Lukáš Bek
Abstrakt CZ: Pomocí metody konečných prvků byl vytvořen model kompozitního luku. Byl uvažován jednosměrový uhlíkový kompozit. Tvar a rozměry luku byly optimalizovány. Cíl optimalizace bylo maximalizovat v luku akumulovanou energii spolu s dosažením minimální hmotnosti. Luk byl vyroben infiltrací matrice pomocí vakua. Vyrobený vzorek a jeho model byly porovnány.
Abstrakt EN: Model of a composite bow was created using the finite element method. Unidirectional carbon composite was assumed. Shape and dimensions of the bow were optimized. The maximization of accumulated energy together with the minimization of mass was the aim of the optimization. The bow was produced using the vacuum assisted process technology. The model and the experimental sample were compared.
Klíčová slova

Zpět

Patička