Přejít k obsahu


Urban Marginality in the Czech Republic: the case of the Roma

Citace:
LUPTÁK, Ľ., TOUŠEK, L. Urban Marginality in the Czech Republic: the case of the Roma. 2015.
Druh: DALŠÍ AKTIVITY
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Urban Marginality in the Czech Republic: the case of the Roma
Rok vydání: 2015
Autoři: Mgr. Ľubomír Lupták Ph.D. , Mgr. Ladislav Toušek Ph.D.
Abstrakt CZ: Hlavním tématem této přednášky vycházející z výzkumu v rámci projektu GAČR "Kritická politická sociologie (ne)bezpečnostních profesionálů", je případ Romů jako jeden z nejvíce šokujících pŕípadů urbánní marginality v podmínkách postsocialismu ve Stŕední a Východní Evropě. Přednáška vznikla v rámci spolupráce mezi výzkumníky na poli antropologie a bezpečnostních studií. Po historickém úvodu, který se soustředí na vývoj životních podmínek romské menšiny od druhé světové války, se zvláštním důrazem na politiky nucené pracovní migrace a přesídlování, strukturu romské populace a politicko-ekonomické vize stojící za těmito politikami. Následně se pŕednáška soustŕedila na transformace, které nastaly v období tranzice, aby se nakonec věnovala současné situaci Romů v ČR na případové studii romské populace obývající malou tzv. sociálně vyloučenou lokalitu v Plzni. Případová studie sa obzvláště soustředila na souhru mezi základními proměnnými marginalizace (třída, prostor a etnorasová stigma), jejich lokální manifestace, a na vztahy mezi bezpečnostními, dozorovými a represivními praktikami a diskurzy, ekonomickým vykořisťováním romské populace ze strany veřejných i soukromých aktérů, praktiky zadlužený a vybírání dluhů, poskytování bydlení, segregaci ve vzdělávání, reprezentace Romů v lokálních médiích atd. Bezpečnostní praktiky a diskurzy se ukázali jako základní nástroj a klíčová součást repertoáru pro management urbánní marginality v plzenském případě, sloužící zároveň k reprodukci a legitimizaci existujících predátorských a exploitativních ekonomických praktik, a k prohlubování problémů, které mají adresovat.
Abstrakt EN: This collaborative lecture based on research done in the project "Critical political sociology of (in)security professionals", funded by the Grant Agency of the Czech Republic, focused on the most striking case of urban marginality in postsocialist Central and Eastern Europe - the case of the Roma. The lecture first discussed the historical development of the condition of the Roma since World War II, with a special focus on the resettlement and assimilation policies of Communist governments, and on the variety of the local practices in implementation of these policies. Exploring the structure of the Roma population, the political-economic visions that informed the approach of Communist governments, and basic trends in resettlement, work and education among the Roma, the lecture then investigated the shifts and transformations that occurred during the transition period. In the second part, the lecture focused on the current condition of the Roma through a case study of a small Roma community inhabiting a so-called socially excluded locality in today's Pilsen, investigating the interplay between the basic variables of marginalization (class, ethnoracial stigma, and space) and their localized manifestations in the field. This part of the lecture paid special attention to the relation between predatory economic practices by public and private actors, practices and discourses of security, repression, disciplination and surveillance, and the stigmatizing images of people, their practices and the places they inhabit, produced by the local media and local political actors. Security practices appear to represent the basic pillar of local actors' repertoire, and often serve to legitimize, control and reinforce the web of exploitation run by private entrepreneurs and public institutions in the field of debt collection and creation, housing and education.
Klíčová slova

Zpět

Patička