Přejít k obsahu


Urban Marginality in the Czech Republic

Citace:
TOUŠEK, L., LUPTÁK, Ľ. Urban Marginality in the Czech Republic. 2015.
Druh: DALŠÍ AKTIVITY
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Urban Marginality in the Czech Republic
Rok vydání: 2015
Autoři: Mgr. Ladislav Toušek Ph.D. , Mgr. Ľubomír Lupták Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato přednáška vznikla v spolupráci mezi výzkumníky v oblasti antropologie a kritických bezpečnostních studií a byla založená na výzkumu vykonaném v rámci projektu GAČR "Kritická politická sociologie (ne)bezpečnostních profesionálů". Přednáška se zaměřila se na diskusi současné situace a geneze urbánní marginality v České republice. Hlavními tématy přednášky byly strukturální faktory a klíčové proměnné marginalizace a jejich konkrétní manifestace v životních situacích etnorasově stigmatizované populace v kontextu postsocialismu v České republice. Přednáška kladla hlavní důraz na vzájemnou propojenost a charakter vztahů mezi symbolickými praktikami etnorasové stigmatizace a praktikami ekonomickými (tzv. obchod s chudobou) v oblasti bydlení, výběru dluhů, vzdělávání, politických kampaní a poskytování zdravotní starostlivosti, a na jejich reprodukci a posilování prostřednictvím stále více disciplinačních, represivních a punitivních, no velmi etnorasově selektivních diskurzů a praktik (ne)bezpečnosti.
Abstrakt EN: The focus of this collaborative lecture was in-depth exploration of the situation and genesis of urban marginality in the Czech Republic. Based on cross-disciplinary cooperation between researchers in the field of anthropology and critical security studies, and drawing from research done within the project "Critical political sociology of (in)security professionals", funded by the Grant Agency of the Czech Republic, the lecture dealt with the structural forces and key variables of marginalization as they play out in the postsocialist condition on the case of ethnoracially stigmatized population living in the Czech Republic. The lecture paid special attention to the interconnectedness and interplay between symbolic practices of ethnoracial stigmatization and economic practices of the so-called "poverty business" in the area of housing, debt collection, education, political campaigning and healthcare, and their reproduction and reinforcement through the increasingly disciplinary, repressive and punitive (but ethnoracially selective) discourses and practices of (in)security.
Klíčová slova

Zpět

Patička