Přejít k obsahu


Dynamický nákupní systém z pohledu aktuální právní úpravy a de lege ferenda

Citace:
BUREŠOVÁ, K. Dynamický nákupní systém z pohledu aktuální právní úpravy a de lege ferenda. Veřejné zakázky a PPP projekty, 2015, roč. 7, č. 4, s. 9-19. ISSN: 1803-9553
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The dynamic purchasing system in terms of current legislation and de lege ferenda
Rok vydání: 2015
Autoři: JUDr. Kateřina Burešová
Abstrakt CZ: Tento článek měl přehledně popsat stávající právní úpravu dynamického nákupního systému v jeho první fázi a úskalí, která jsou s ním v praxi spojena. Zaměření na fázi zavádění systému je zcela účelové, neboť se jedná o určité specifikum, na něž jsou aplikována obecná pravidla zadávacího řízení v částečně modifikované podobě. V nově navrhované právní úpravě, která v mnohém přejímá pravidla evropské zadávací směrnice, je dynamický nákupní systém změněn. Jedná se o změnu ve fázi zavádění systému, kdy již nekopíruje otevřené zadávací řízení, ale daleko efektivněji zařazuje fázi zavádění do pravidel užšího řízení, kde lze vysledovat určitou analogii, neboť v užším řízení se nejprve dodavatelé rovněž kvalifikují a teprve poté předkládají nabídku na konkrétní plnění. Významnou změnou v novém dynamickém nákupním systému bude jeho kategorizace, kterou lze jistě přijmout jako změnu pozitivní, jež může přinést určitý řád. Ke zrychlení jednotlivých výzev a tedy i ke zrychlení celého nákupního procesu povede i odstranění povinnosti předběžně oznamovat každou jednotlivou výzvu. Na druhou stranu nelze opomenout, že v praxi může taková změna působit potíže v procesu zařazování dodavatelů a jejich účasti na probíhajících výzvách. Nebude zcela jednoznačné, kdy bude veřejný zadavatel nového dodavatele povinen zahrnout do výzvy. Zda je to výzva, která je vyhlášena v době podání předběžné nabídky nebo až první následující výzva po podání předběžné nabídky a jejím vyhodnocením. Taková skutečnost pak má vliv na délku lhůty pro podání nabídek do výzvy a může i celý systém výrazně časově ovlivňovat. V závěru článku jsou pak popisovány aktuální obavy veřejných zadavatelů pramenící ze snahy zabránit i jen potenciální možnosti uzavírání zakázaných dohod. K ní by přispěla změna přístupu zákonodárce k dynamickému nákupnímu systému, který by neměl v době svého fungování poskytovat tak velkou dávku informací o zařazených dodavatelích.
Abstrakt EN: The article focuses on the issues concerning the Dynamic Purchasing System as a procurement tool available for goods, services and works that are commonly available on the market. As the Dynamic Purchasing System is a two stage process, this article focuses on the first one as the most important stage for the future of the fully working system. The Dynamic Purchasing System is only working with the electronic tools which leads to an effective and economic procedures. Contracting authorities must first implement an electronic tool according to the Regulation no. 9/2011 Coll. All suppliers that meet the selection criteria set by the contracting authority are invited to the system. The number of the suppliers can not be limited. Any person may enter the system by meeting the criteria set by the contracting authority no matter when is the bid delivered to the contracting authority. Establishing the Dynamic Purchasing System means to make a call for competition to make known the intention to establish Dynamic Purchasing System by the contracting authority. According to the new rules that are proposed by the Ministry of Regional Development the Dynamic Purchasing System may be divided into categories. This may be a profit for both sides as the contracting authority gets different qualified suppliers for different categories as the supppliers may enter only those categories that includes portfolio of the goods, services and works they really offer or the area where the goods, services and work will be delivered. Author welcomes implementation of the Dynamic Purchasing System in the Czech law order and due to a small amount of the sources concerning the Dynamic Purchasing System issues contributes with her polemic on the topic.
Klíčová slova

Zpět

Patička