Přejít k obsahu


Řádné opravné prostředky ve správním řízení (podle správního řádu a stavebního zákona)

Citace:
MATES, P., KOPECKÝ, M. Řádné opravné prostředky ve správním řízení (podle správního řádu a stavebního zákona). 1. vyd. Praha : Nakladatelství Leges, 2015, 176 s. ISBN: 978-80-7502-100-7
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Appeal and other remedies in administrative systems (under the Administrative Procedure Code and under the Building Act)
Rok vydání: 2015
Místo konání: Praha
Název zdroje: Nakladatelství Leges
Autoři: Doc. JUDr. Pavel Mates CSc. , Doc. JUDr. Martin Kopecký CSc.
Abstrakt CZ: Monografie se věnuje problematice odvolání a dalších opravných prostředků ve správním řízení. Rozebírá modely opravných systémů a jednotlivé aspekty uplatňování řádných opravných prostředků a postupů při rozhodování o nich. Na základě teoretického rozboru těchto institutů ukazuje na praktické dopady rozhodování o opraných prostředcích v zájmu ochrany subjektivních práv účastníků řízení a ochrany veřejného zájmu.
Abstrakt EN: This monograph deals with a proper appeal and other remedies in administrative systems, which represent one of the major means of protection of public subjective rights. In the introductory there are definitions of basic concepts that are related to discussed issue. These i salso definition of remedy means and analysis of their grounding in constitutional law and international treaties. Their concept is based on the fact that there is no fundamental rights to two instances proceedings, and thus the rights to proper remedies not guaranteed.
Klíčová slova

Zpět

Patička