Přejít k obsahu


Homoparentální rodina

Citace:
BUREŠOVÁ, K. Homoparentální rodina. Rekodifikace & praxe, 2015, roč. 3, č. 9, s. 8-11. ISSN: 1805-6822
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Homoparentality family
Rok vydání: 2015
Autoři: JUDr. Kateřina Burešová
Abstrakt CZ: Tento článek si klade za cíl seznámit čtenáře s některými základními aspekty homoparentality jako legislativně neukotveného existujícího institutu. Rodina jako předmět výhradních práv požívající zvláštní právní ochrany má v současné době mnoho podob. Jedna z nich, tvořená stejnopohlavním párem v roli rodičů, má z hlediska vzájemných práv a povinností uvnitř této entity jiné postavení.
Abstrakt EN: This article presents some basic aspects of homoparentality as an existing institute that is being ignored by the law. Family has a special position within the law and is under extension protection even though there are many shapes of modern family. One of them is formed by the same-sex partners as parents. Such a family has different position concerning mutual right and duties.
Klíčová slova

Zpět

Patička