Přejít k obsahu


Anal incontinence and sexuality after mediolateral and lateral episiotomy: a randomized controlled trial

Citace:
RUŠAVÝ, Z., KARBANOVÁ, J., JANSOVÁ, M., KALIŠ, V. Anal incontinence and sexuality after mediolateral and lateral episiotomy: a randomized controlled trial. International Urogynecology Journal, 2015, roč. 26, č. 1, s. S39-S40. ISSN: 0937-3462
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Anal incontinence and sexuality after mediolateral and lateral episiotomy: a randomized controlled trial
Rok vydání: 2015
Autoři: MUDr. Zdeněk Rušavý , MUDr. Jaroslava Karbanová , Ing. Magdalena Jansová Ph.D. , Doc. MUDr. Vladimír Kališ Ph.D.
Abstrakt CZ: Primárním cílem studie bylo srovnání míry anální inkontinence u žen 3 a 6 měsíců po prvním porodu s mediolaterální a laterální episiotomií. Sekundárním cílem bylo vyhodnocení četnosti individuálních aspektů anální inkontinence včetně fekální urgence a inkontinence plynů.
Abstrakt EN: The primary objective was to compare the rate of anal incontinence in women at 3 and 6 months after first vaginal delivery with mediolateral and lateral episiotomy. The secondary objective was to assess frequency of individual aspects of anal incontinence, including fecal urgency and flatus incontinence.
Klíčová slova

Zpět

Patička