Přejít k obsahu


Archeologický výzkum opevnění lokality Hradiště u Plzně v letech 2012 a 2013

Citace:
ŠMEJDA, L., HLOŽEK, J., MENŠÍK, P., METLIČKA, M. Archeologický výzkum opevnění lokality Hradiště u Plzně v letech 2012 a 2013. Archeologie západních Čech, 2015, roč. 9, č. neuveden, s. 25-43. ISSN: 1804-2953
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Archaeological research of fortification Hradiště near Pilsen in 2012 and 2013
Rok vydání: 2015
Autoři: PhDr. Ladislav Šmejda Ph.D. , PhDr. Josef Hložek Ph.D. , PhDr. Petr Menšík Ph.D. , Milan Metlička
Abstrakt CZ: Článek představuje základní výsledky dvou sezón terénního výzkumu opevněné lokality Hradiště u Plzně. Provedený řez valem prokázal dlouhý vývoj opevnění v několika chronologických fázích: od přechodného staromohylového horizontu doby bronzové, přes vlastní mohylovou a nynickou kulturu, pozdní dobu halštatskou, až po raný středověk. Byly zachyceny i stopy lidské přítomnosti v mladší době laténské, ovšem v této fázi bez prokázané fortifikace. Stopy pravěkých aktivit byly zjištěny i v prostoru bezprostředního severního sousedství lokality. Orientační rekognoskace severovýchodního úseku předsunutého valu nepřinesla žádné konkrétní poznatky k objasnění jeho původu.
Abstrakt EN: The article presents the results of two seasons of archaeological research sites Hradiště near Pilsen.
Klíčová slova

Zpět

Patička