Přejít k obsahu


Case study: Motion capture for ergonomics

Citace:
GREGOR, M., HOŘEJŠÍ, P., ŠIMON, M. Case study: Motion capture for ergonomics. In Proceedings of The 25th International Business Information Management Association Conference. Amsterdam: International Business Information Management Association, 2015. s. 468-476. ISBN: 978-0-9860419-4-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Case study: Motion capture for ergonomics
Rok vydání: 2015
Místo konání: Amsterdam
Název zdroje: International Business Information Management Association
Autoři: Ing. Michal Gregor , Ing. Petr Hořejší Ph.D. , Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D.
Abstrakt CZ: Motion Capture je technika pro digitalizaci animací skutečných humanoidních a jiných postav. Digitalizované pohyby mohou být přímo využity pro libovolnou simulaci nebo další aplikace. Analýza výrobní operací tak může být kromě klasických postupů provedena také pomocí moderních technologií. Získání dat pro ergonomii je charakterizovano časem náběru, komplexností pohybů a případných fyzických překážkách. Cílem studie je porovnání klasických metod s metodou motion capture ve skutečném prostředí. V rámci článku je také popsán alternativní (levnější) způsob získávání Motion Capture dat.
Abstrakt EN: Motion capture is one of the techniques used for animating human figures. The humanmovement is digitalized and made ready-to-use in simulations and other applications.Analyses of working operations in the factory for ergonomics studies are performed bothby traditional measuring instruments and by modern technologies. Obtaining the data forergonomics studies is characterized by measuring time, complexity of movement andobstacles in the workplace. There are many different ways to capture motion and in thispaper we look for the best solution in the workspace with specific requirements. The goalof the following study is to compare traditional methods with motion capture in theworkspace with obstacles and discuss their use, advantages and disadvantages. This paperdeals with obtaining data for use in ergonomic analyses.
Klíčová slova

Zpět

Patička