Přejít k obsahu


B-spline/NURBS volume parameterizations of Kaplan turbine

Citace:
MICHÁLKOVÁ, K., BASTL, B. B-spline/NURBS volume parameterizations of Kaplan turbine. In Proceedings of the Slovak-czech conference on geometry and graphics. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2015. s. 171-176. ISBN: 978-80-227-4479-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: B-spline/NURBS volume parameterizations of Kaplan turbine
Rok vydání: 2015
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Slovenská technická univerzita v Bratislavě
Autoři: Ing. Kristýna Michálková , Doc. Ing. Bohumír Bastl Ph.D. ,
Abstrakt CZ: V příspěvku se zaměřujeme na B-spline /NURBS objemové parametrizace segmentů Kaplanovy turbíny. Tyto objemové parametrizace jsou poté použity pro simulaci proudění pomocí isogeometrické analýzy. Zmíníme dvě metody pro popis objemových parametrizací a demonstrujeme jejich použítí na několika částech Kaplanovy turbíny.
Abstrakt EN: In this paper, we focus on determining B-spline/NURBS volume parameterizations of Kaplan turbines segments. These volumetric parameterizations are consequently used for fluid flow simulation based on isogeometric analysis. We mention two methods to describe volumetric parameterizations and show application of them on several parts of Kaplan turbine.
Klíčová slova

Zpět

Patička