Přejít k obsahu


Metternichovo Rakousko a Itálie: Mezi mýtem a realitou

Citace:
ŠEDIVÝ, M. Metternichovo Rakousko a Itálie: Mezi mýtem a realitou. Historický obzor, 2015, roč. 26, č. 11/12, s. 255-260. ISSN: 1210-6097
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Metternich's Austria and Italy: Betweeen Myth and Reality
Rok vydání: 2015
Autoři: Doc. PhDr. Miroslav Šedivý Ph.D.
Abstrakt CZ: Studie se snaží dokážat, že s Metternichovou italskou politikou je spojena řada mýtů, které je stále nezbytné bořit. Studie je věnovaná vybraným tématům rakouského působení na Apeninském poloostrově, jmenovitě správě Lombardska-Benátska, reformnímu hnutí v italských státech a rakouskému vlivu v těchto státech.
Abstrakt EN: The article attempts to prove that many myths are connected with Metternich's Italian policy, the myths which must be refuted. The article is dedicated to the selected topics like Austrian presence in Lombardy-Venetia, reforms in Italian states and Austria's influence over these states.
Klíčová slova

Zpět

Patička