Přejít k obsahu


Experimenty 60. let 20. století a osobnost Miroslava Filipa (1932-1973)

Citace:
DOUBRAVOVÁ, J. Experimenty 60. let 20. století a osobnost Miroslava Filipa (1932-1973). In Jozef Kresánek (1913-1986), inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultury. Rožumberok: VERBUM, 2015. s. 265-274. ISBN: 978-80-561-0294-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Miroslav Filip and experiments in the sixties of the 20th century
Rok vydání: 2015
Místo konání: Rožumberok
Název zdroje: VERBUM
Autoři: Prof. PhDr. Jarmila Doubravová CSc.
Abstrakt CZ: Muzikolog Miroslav Filip zasáhl do vývoje slovenské hudební vědy rozmanitým způsobem. Jeho badatelským východiskem byla inovace hudebněteoretického myšlení zejména v oblasti teorie harmonie. Zároveň usiloval o metodologickou přestavbu muzikologie z hlediska osvojování exaktných metod i přesné terminologie. V rámci hudebně-akustických výzkumů se opíral o využití přístrojové techniky. Bylo to v souladu s inklinací v decéniu 60. minulého století k experimentům taktéž v rámci humanitních věd.
Abstrakt EN: Musicologist Miroslav Filip had an impact on the development of Slovak musicology in several ways. His basis was formed by an innovation of music theoretical thinking, mainly in the field of the theory of harmony. At the same time, he aimed for the methodological restructuring of musicology by acquiring exact methods and precise terminology. In his music acoustical research, he relied on the utilization of equipment technology. This was in line with the inclination in the sixties of the past century towards experiments also in the field of arts.
Klíčová slova

Zpět

Patička