Přejít k obsahu


Overall Handling Equipment Efficiency and Maintenance Systems

Citace:
KAMARYT, T., KLEINOVÁ, J. Overall Handling Equipment Efficiency and Maintenance Systems. In Proceedings of the 2015 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management. Singapore: IEEE, 2015. s. 0-5. ISBN: 978-1-4673-8065-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Overall Handling Equipment Efficiency and Maintenance Systems
Rok vydání: 2015
Místo konání: Singapore
Název zdroje: IEEE
Autoři: Ing. Tomáš Kamaryt , Doc. Ing. Jana Kleinová CSc.
Abstrakt CZ: Údržba manipulačních zařízení je oblast s obrovským potenciálem pro zvýšení dostupnosti a spolehlivosti a snížení nákladů a ztrát. V minulosti bylo vyvinuto několik přístupů k řízení údržby, jako jsou reaktivní a proaktivní nebo agresivních systémy. Avšak tyto systém mohou být sporné např. při sbírání chybných dat. Proto je potřeba komplexní metriky, která odhalí tyto chyby. V oblasti výrobních strojů se jedná o index OEE. V oblasti zásobování takováto metrika doposud chybí. Proto je nezbytné stanovit univerzální metodiku, která může sloužit jako konzistentní nástroj pro hodnocení účinnosti zásobování a která nám poskytne informace o stavu manipulační techniky. Tento příspěvek navrhuje konzistentní nástroj pro hodnocení efektivnosti manipulačních zařízení a spojuje jej s přístupy a systémy údržby
Abstrakt EN: The maintenance of handling equipment is an area with a huge potential for increasing availability and reliability and to reduce costs and losses. Several maintenance approaches and systems have been developed, such as reactive, proactive or aggressive systems, etc. However the validity of these systems could be question able if is used while collecting wrong data, e.g. using OEE index for handling equipment. Therefore it is necessary to establish a versatile methodology which can serve as a consistent tool for evaluating their efficiency and which provides us information about the state of handling equipment. This paper proposes a consistent tool for evaluating the efficiency of handling equipment and joins together maintenance approaches and systems. There is also shown a comparison of the most common maintenance approaches for handling equipment.
Klíčová slova

Zpět

Patička