Přejít k obsahu


Handling equipment - The Overall Efficiency of Supply Process

Citace:
KAMARYT, T., KLEINOVÁ, J. Handling equipment - The Overall Efficiency of Supply Process. In Proceedings of The 26th International Business Information Management Association Center. Madrid: International Business Information Management Association, 2015. s. 2507-2515. ISBN: 978-0-9860419-5-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Handling equipment - The Overall Efficiency of Supply Process
Rok vydání: 2015
Místo konání: Madrid
Název zdroje: International Business Information Management Association
Autoři: Ing. Tomáš Kamaryt , Doc. Ing. Jana Kleinová CSc.
Abstrakt CZ: Vnitropodnikové zásobovací procesy nejen spotřebovávají finanční zdroje, ale ovlivňují i celkovou efektivitu výroby.Proto bezporuchový chod zásobování je nutnou podmínkou dosahování nízké nákladovosti. Jinýmmi slovy pro bezporuchové zásobování je nutný i bezporuchový manipulační prostředek u kterého jsme schopní určitě jeho celkovou efektivitu. Příspěvek se zaměřuje na vhodnou volbu zásobovacího prostředku a jeho efektivitu. Pro přesné stanovení efektivity logistických procesů definuje inovativní přístup k jeho stanovení - Celkovou efektivitu maipulačního prostředku (OHEE).
Abstrakt EN: Internal logistics processes conditions not only consumption of financial resources but also their overall efficiency. Therefore trouble-free and effective supply process is the vital condition to achieve as low costs as possible. In other words the trouble-free and effective supply processes are directly affected by the selection of handling equipment and its efficiency. The contribution is focused on the proper selection of the handling equipment and its usage. To exact assessment of internal logistics processes the contribution introduces innovative approach to the determination of the handling equipment efficiency – the Overall Handling Equipment Efficiency Index (OHEE)
Klíčová slova

Zpět

Patička