Přejít k obsahu


Kritické zhodnocení Popperova řešení problému indukce

Citace:
SLOUP, O. Kritické zhodnocení Popperova řešení problému indukce. AntropoWebzin, 2015, roč. 2015, č. 3-4, s. 117-126. ISSN: 1801-8807
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: A Critical Evaluation of Popper's Solution to the Problem of Induction
Rok vydání: 2015
Autoři: Ing. Mgr. Ondřej Sloup ,
Abstrakt CZ: Můžeme podat zdůvodnění pro přesvědčení, že budoucnost bude do značné míry podobna minulosti? V tomto duchu formuloval v osmnáctém století dnes již tradiční verzi problému indukce David Hume a snaha o zdůvodnění induktivních úsudků trápí filosofii i dvě stě padesát let po jeho smrti. Karl Popper věřil, že tento zásadní filosofický problém úspěšně vyřešil, avšak převládající konsenzus filosofů vědy tvrdí opak. Studie nejprve představuje problematickou situaci formulovanou Davidem Humem a následně se soustředí na Popperovo originální řešení, přičemž klíčové námitky reprezentují kritici Popperova přístupu John Worrall a Wes Salmon. Ti se věnují nemožnosti podat v rámci kritického racionalismu jakoukoli předpověď do budoucna, určíme-li si za výchozí požadavek naprosté zamítnutí indukce. Směrem ke svému závěru studie cílí na ustavení validity či selhání Popperova východiska a spolu s tím je opětovně zvážen současný stav debaty. Poslední část studie je věnována vlastnímu návrhu řešení, které je schopné obstát vůči anti-popperiánským námitkám a současně neopouští mantinely kriticko-racionalistické metodologie.
Abstrakt EN: Can we have any kind of justification for a belief that the future will be largely like the past? In the eighteenth century David Hume formulated a nowadays traditional version of the problem of induction in a similar spirit. The effort to justify inductive inferences still worries philosophers even two hundred and fifty years after Hume's death. Sir Karl Popper believed that he has successfully solved this fundamental philosophical problem. The present article introduces the problematic situation formulated by David Hume, followed by Popper’s original solution to the problem. Along with that the relevant critic from John Worrall and Wes Salmon will be presented. It concentrates on Popper's rejection of induction and the related inability to implement any prediction about the future within the critical rationalism. The validity or failure of Popper’s solution is dicussed towards the end of the article together with reconsideration of a current state of the debate. The last part of the study is devoted to author’s proposal that should be able to stand up against anti-popperian objections and remain within the boundaries of critical-rationalist methodology at the same time.
Klíčová slova

Zpět

Patička