Přejít k obsahu


Inovativní bezpečná uzávěra provozu dálničních a městských tunelů

Citace:
NÝVLT, O., CIGLER, J., ŘEŘICHA, T., KAŠPAR, P., KOMÁREK, J. Inovativní bezpečná uzávěra provozu dálničních a městských tunelů. In Tunely a podzemné stavby 2015 (TPS 2015) : konferencia s medzinárodnou účasťou : zborník príspevkov. Bratislava: Slovenská tunelárska asociácia, 2015. s. 1-12. ISBN: 978-80-972154-4-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Innovative safe traffic barrier of highway and city tunnels
Rok vydání: 2015
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Slovenská tunelárska asociácia
Autoři: Ing. Ondřej Nývlt , Ing. Jiří Cigler Ph.D. , Ing. Tomáš Řeřicha Ph.D. , Ing. et Ing. Petr Kašpar Ph.D. , Ing. Josef Komárek
Abstrakt CZ: Jedním z problémů současných silničních a dálničních tunelů je efektivní a spolehlivé uzavření provozu v tunelu či jeho omezení během krizových situací. Většinou je řešením kombinace portálu s proměnnou světelnou signalizací a klasické mechanické závory. Tato závora v případě vydání signálu „STOP“ fyzicky uzavře vjezd do tunelu. Problémem zůstává, že někteří řidiči nejen že světelnou signalizaci přikazující zastavit ignorují, ale poté nereagují ani na vlastní závoru, kterou tak mnohdy jednoduše zničí. Provoz tunelu se poté nemusí podařit zastavit, neboť jak ze zkušeností vyplývá, tak vjede-li do tunelu přes zničenou závoru první řidič, ostatní ho většinou následují. Cílem tohoto článku je shrnout stav výzkumného projektu, podpořeného grantem TAČR, který má za úkol vyvinout a vyrobit principiálně nové a efektivnější řešení uzávěry provozu v tunelu. Uzávěra má podstatně efektivněji zastavovat dopravu v krizových situacích. Zároveň má být ale bezpečná a musí umožnit průjezd vozidel IZS (i při spuštěném stavu). Základem v článku popsaného řešení je pružná a zároveň bezpečná síť křížových elementů z kombinace silikonu a kompozitního vlákna. Uzávěra tak bude ve formě rolety umístěné na portálu před tunelem nebo na nosníku v tunelu. Každý dopravní pruh bude mít svoji samostatně ovladatelnou uzávěru. Systém bude ovládán stejnými příkazy jako klasická mechanická závora.
Abstrakt EN: One of the main problems of road and highway tunnels is an effective and reliable traffic closure of a tunnel during emergency situations. The installed solution is usually a combination of variable-message signs with a classical mechanical traffic barrier. In the case of the signal “STOP”, this barrier physically closes an entrance to the tunnel. The problem is, that some of drivers ignore the signs and also ignore the barrier itself, so they destroy the barrier. If the barrier is destroyed, the traffic is often not stopped and other cars enter the tunnel.This paper summarizes the actual state of the research (supported by a TAČR grant) which is focused on a development of a new innovative barrier, which should close traffic more reliable, more effectively and safely. It should also allow rescue squad vehicles to enter the tunnel. This new barrier is based on a net of flexible silicon elements connected together by composite strings. The net-barrier is similar to a roller shutter placed on a portal in front of a tunnel or inside of the tunnel. Every traffic lane has its own independently operable barrier. The system is controlled by the same signals as the classical barriers.
Klíčová slova

Zpět

Patička