Přejít k obsahu


Validizace diagnostických prvků ošetřovatelské diagnózy Narušené procesy v rodině (00060) - pilotní studie

Citace:
LOUDOVÁ, S., MIKŠOVÁ, Z., HOROVÁ, J. Validizace diagnostických prvků ošetřovatelské diagnózy Narušené procesy v rodině (00060) - pilotní studie. Plzeň, 2015.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2015
Autoři: Mgr. Soňa Loudová , Zdeňka Mikšová , PhDr. Jana Horová
Abstrakt CZ: Ošetřovatelská diagnóza Narušené procesy v rodině (00060) je popisována jako změna rodinných vztahů anebo fungování (Herman, 2011 ). Diagnóza Narušené procesy v rodině (00060) byla implementována do klasifikačního systému v roce 1982. Diagnóza obsahuje 19 určujících znaků a 10 souvisejících faktorů. Klasifikační systém ošetřovatelských diagnóz NANDA International je často v rozporu s používáním ošetřovatelských diagnóz v klinické praxi. Důvodem je nedostatek validizačních studií (Fehring, 1986). Validizací můžeme potvrdit, že diagnóza přesně odráží problémy pacienta, které jsou popsány v definujících charakteristikách (Fehring, 1987). Cílem pilotní studie byla validizace vybrané ošetřovatelské diagnózy Narušené procesy v rodině (00060) NANDA International. Byl využit Fehringův model validity diagnostického obsahu. Soubor tvořilo 8 respondentů. 4 expertky - všeobecné sestry a dále 4 rodinní příslušníci. Pro posouzení významnosti diagnostických prvků byl použit měřící nástroj (záznamový arch) obsahující 29 položek - diagnostických prvků uvedených v klasifikačním systému ¬NANDA-International.Při porovnání výsledků skupiny všeobecných sester – expertek a rodinných příslušníků byl nalezen shodný hlavní charakteristický znak změna ve zdravotním stavu člena rodiny. Vedlejší charakteristické znaky označili všichni respondenti shodně celkem v 8 případechValidizace ošetřovatelské diagnózy Narušené procesy v rodině nebyla v České republice ani v zahraničí dosud validizována. Všeobecné sestry - expertky stanovily celkem 15 charakteristických znaků za hlavní, 14 za vedlejší. Rodinní příslušníci určili pouze 3 znaky za hlavní, 19 za vedlejší a 7 znaků za nevýznamné. Shodně oba soubory respondentů určily hlavním znakem změnu ve zdravotním stavu člena rodiny, ostatní shodné znaky považovaly za vedlejší.
Klíčová slova

Zpět

Patička