Přejít k obsahu


Současná komparativní politologie. Klíčové koncepty.

Citace:
CABADA, L., CHARVÁT, J., STULÍK, O. Současná komparativní politologie. Klíčové koncepty.. 1. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2015, 320 s. ISBN: 978-80-7380-577-7
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Contemporary comparative politics
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Aleš Čeněk
Autoři: doc. Ladislav Cabada Ph.D. , Mgr. Jakub Charvát Ph.D. , PhDr. Ondřej Stulík Ph.D.
Abstrakt CZ: Kniha si klade za cíl postihnout a analyticky využít nejnovější trendy v rámci tohoto dynamického podoboru politologie. S využitím multidisciplinárních a transdisciplinárních přístupů se autoři zaměřují na klíčová témata, jež tvoří jádro soudobé politologie. Postupně jsou tak představeny a analyzovány politické ideologie, systémy vládnutí, státnost, regionalismus, reprezentace zájmů, političtí aktéři, volební systémy, ústavní inženýrství a v neposlední řadě politická komunikace. Analýza je přitom založena na prolínání témat různými kapitolami tak, abychom zkoumané fenomény prezentovali v rámci celku. Velkou výzvou pro naši analýzu je „hybridizace“, spočívající v rozvolňování charakteristik či hranic mezi jednotlivými případy a typy. Klasické definice politických režimů, politických stran apod. jsou tak podrobeny falzifikaci a analýze založené na hledání nástrojů k překonání „nejasností“ spojených s přibývajícím počtem případů a rozostřováním hranic. Další výzvou k analýze jsou témata, jež se na úkor „tradičních“ nově etablují a u nichž pozorujeme posilující trend. K takovým dozajista patří politická komunikace, ale také stále zpřesňovaná analýza voleb.
Abstrakt EN: The aim of the book is to cover and analytically use the newest trends in comparative politics. Using the multidisciplinary and transdisciplinary approaches the authors focus on key issues constituting the core of contemporary political science. Gradually, the political ideologies, government systems, statehoods, regionalism, representation of interests, political actors, electoral systems, constitutional engineering, and last, but not least political communication is presented. The analysis is rooted in permeation of issues thorough the different chapters. Our aim is to present the analysed phenomenon as a whole. Big challenge for the analysis creates the “hybridisation” rooted in de-categorization of characteristics and boarders among the types and cases. “Classical” typologies are falsificated and we search for new or upgraded tools for the analysis.
Klíčová slova

Zpět

Patička