Přejít k obsahu


Drivers for low-power modular power electronics converter – popis výstupu

Citace:
JÁRA, M. Drivers for low-power modular power electronics converter – popis výstupu. Západočeská univerzita v Plzni, 2015.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Drivers for low-power modular power electronics converter – description
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Prof. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D. , Ing. Martin Jára ,
Abstrakt CZ: Aby, zejména při vývojové a experimentální praxi, nebylo nutné navrhovat řadu aplikačně specifických driverů, byl vyvinut univerzální driver, jehož přednostmi je právě schopnost pracovat s vysokými frekvencemi i s prvky s nemalými náboji hradla. V této zprávě je vyvinutý driver popsán a zároveň jsou zde demonstrovány jeho budící schopnost.
Abstrakt EN: In order to avoid of a development of many application specific drivers especially in laboratory and experimental practice a versatile driver was developed. It features the capability to operate at high switching frequenciesa and with high gate charge devices. This work describes the driver and demonstrates its driving capabilities.
Klíčová slova

Zpět

Patička