Přejít k obsahu


Systém pro monitorování prostředí

Citace:
BLECHA, T., ČENGERY, J., KROUPA, M., KAŠPAR, P. Systém pro monitorování prostředí. 2015.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: System for environment monitoring
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Tomáš Blecha Ph.D. , Ing. Jiří Čengery Ph.D. , Ing. Michael Kroupa Ph.D. , Ing. et Ing. Petr Kašpar Ph.D.
Abstrakt CZ: Jedná se o modulární systém umožňující připojení 1 až 4 senzorové elementy pro měření koncentrace plynů NO2, NH3, CO a CH4. Systém obsahuje centrální řídicí jednotku zajišťující sběr a vyhodnocení dat z jednotlivých senzorů. Systém umožňuje kalibraci jednotlivých senzorů. Přenos dat do nadřazeného systému nebo zobrazovací jednotky je provedeno pomocí bluetooth komunikačního modulu. Zařízení je napájeno pomocí Li-ion akumulátoru, který je možné nabíjet přes USB rozhraní.
Abstrakt EN: It is a modular system allowing to connect one to four sensor elements for measurement of gas concentration of NO2, NH3, CO and CH4. The system includes a central control unit providing data collection and analysis from the individual sensors. The system allows the calibration of individual sensors. Data transmission to the master system or the visualisation unit is based on bluetooth communication module. The device is powered by a Li-ion battery that can be charged via the USB interface.
Klíčová slova

Zpět

Patička