Přejít k obsahu


Severní Korea v mezinárodních vztazích: jak uchopovat severokorejskou zahraniční politiku?

Citace:
KUDLÁČOVÁ, L. Severní Korea v mezinárodních vztazích: jak uchopovat severokorejskou zahraniční politiku?. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2015, roč. 7, č. 3, s. 7-25. ISSN: 1802-0364
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: North Korea in International Relations: How to Grasp North Korean Foreign Policy?
Rok vydání: 2015
Autoři: Mgr. Lenka Kudláčová
Abstrakt CZ: Článek představuje perspektivy, které jsou obvykle využívány při analýze severokorejské zahraniční politiky, a to perspektivu iracionálního či šíleného aktéra, ideovou či kulturní perspektivu, identitární perspektivu a konečně přístup vycházející z teorie rolí. Všechny zmiňované přístupy mají své klady a zápory, všímají si různých aspektů severokorejské zahraniční politiky a jsou zakládány na různém teoretickém podloží. V důsledku toho také dospívají k různým interpretacím severokorejské diplomacie a nabízejí široké spektrum možných chápání tohoto fenoménu.
Abstrakt EN: This article deals with the perspectives that are used to analyze North Korean foreign policy. In particular, it offers the perspective of an irrational or mad actor, the perspective of a rational actor, the ideological and cultural perspective, the identity perspective and, finally, the role theory-based perspective. These analytical approaches have their pros and cons and take into consideration various angles and aspects of North Korean foreign policy. These approaches are also based on different theoretical backgrounds. Consequently, they arrive to different interpretations of North Korean diplomacy and offer a broad spectrum for understanding this phenomenon.
Klíčová slova

Zpět

Patička