Přejít k obsahu


North Korea: Insight of Insiders

Citace:
Kudláčová, L. North Korea: Insight of Insiders. Plzeň, 05.05.2015 - 07.05.2015.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: North Korea: Insight of Insiders
Rok vydání: 2015
Autoři: Mgr. Lenka Kudláčová
Abstrakt CZ: Hlavním cílem konference bylo setkání studentů bakalářských a magisterských oborů politologie a mezinárodní vztahy se zahraničními i tuzemskými odborníky na dění v Korejské lidově demokratické republice (dále jen KLDR). Účelem tohoto setkání je přispět k narušení dlouhodobě převládajícího stereotypického vnímání této země. Na této konferenci, kde promluvili zahraniční odborníci i lidé zasvěcení do současného i minulého dění v KLDR, měli studenti zcela unikátní možnost získat hlubší vhled do problematiky a také s odborníky diskutovat. . Konference se zúčastnila Monica Macías, dcera prvního vůdce Rovníkové Guineje, která v 70. letech ve svých sedmi letech na pozvání Kim Ir-sena přijela do KLDR a strávila zde patnáct let svého života. Po úvodních proslovech Davida Šance a Lenky Kudláčové na konferenci promluvila o svých zkušenostech s elitním životem v KLDR, vlastním pohledu na Severní Koreu, ale i o problémech, se kterými se potýkala poté, co Severní Koreu v 90. letech opustila. John Everard posluchače seznámil se svými zkušenostmi z doby, kdy pracoval jako britský velvyslanec v KLDR a také o tom, jak vnímal každodenní život v Severní Koreji. Jaromír Chlada, který byl od skončení studené války jedním z prvních studentů, kteří vycestovali na studijní pobyt do KLDR, hovořil o svých zkušenostech se studiem v této zemi a také o tom, jak vnímal každodenní život Severokorejců. Vystoupení Johna Everarda a Jaromíra Chlady se tak staly ztělesněním pohledů dvou jedinců z odlišného zázemí: posluchači na konferenci měli možnost srovnat perspektivu diplomata s pohledem studenta. Konečně Jana Hajzlerová hovořila o severokorejské propagandě a médiích.
Abstrakt EN: The main goal of this conference was meeting of students of politics and international relations with both foreign and Czech experts on the Democratic People´s Republic of Korea (DPRK) and to disrupt the stereotypes about this contry. The conference was attendend by Monica Macías, daughter of former president of Equatorial Guinea. She spent her childhood in the DPRK living as a regime elite. She was accompanied with Ms. Lee who is publisher of her book. Another speaker was John Everard, former British ambassador in the DPRK who spoke both about his perception of everyday life in DPRK and his experience as a ambassador. Two Czech guests were Jaromir Chlada, Czech Koreanist who spoke about his life in the DPRK as one of the first Czech students who went to DPRK after the end of Cold War and Jana Hajzlerova, Chair of Czech-Korean Society in Prague who spoke about propaganda in North Korean media.
Klíčová slova

Zpět

Patička