Přejít k obsahu


Velká Británie a železniční půjčky v Číně v letech 1907–1908. K problému britského vlivu v Říši středu před rokem 1914

Citace:
NOVOTNÝ, L. Velká Británie a železniční půjčky v Číně v letech 1907–1908. K problému britského vlivu v Říši středu před rokem 1914. Historica Olomucensia, 2015, roč. 39, č. 49, s. 127-141. ISSN: 1803-9561
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Great Britain and Railway Loans in China in Years 1907–1908. About the British Influence in the Middle Kingdom before 1914
Rok vydání: 2015
Autoři: PhDr. Lukáš Novotný Ph.D.
Abstrakt CZ: Velká Británie uzavřela v letech 1907–1908 v Říši středu smlouvy na tři důležité železnice, u nichž bylo bezpodmínečně nutné zajistit financování jejich výstavby. Studie se na základě nevydaných pramenů britské provenience zabývá analýzou tří půjček určených na realizaci železniční výstavby v Číně v letech 1907–1908 – Kanton-Kowloon, smlouva o půjčce podepsaná 7. března 1907, Ťien-cin--Pu-kchou (Londýn se zde dělil o úspěch s Německem, smlouva podepsaná 13. ledna 1908) a Šanghaj-Ning-po, smlouva podepsaná 6. března 1908.
Abstrakt EN: In 1907–1908 Great Britain made contracts for three important railways, for which it was necessary to assure funding of their construction. The study analyses on the basis of the British unpublished sources three loans for the realization of the railways construction in China in 1907–1908 – Kanton-Kowloon, a loan agreement signed on 7 March 1907, Tientsin-Pukow (where London shared success with Germany, a loan agreement signed on 13 January 1908), and Shanghai-Ningpo, an agreement signed on 6 March 1908.
Klíčová slova

Zpět

Patička