Přejít k obsahu


Effects of ERP System Implementation to the Soft Drinks Producer´s Sales Department Processes

Citace:
ČERNÁ, M., ZBORKOVÁ, J. Effects of ERP System Implementation to the Soft Drinks Producer´s Sales Department Processes. In Proceedings of The 26th International Business Information Management Association Conference. Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage: From Regional Development to Global Growth. Norristown: International Business Information Management Association, 2015. s. 1662-1670. ISBN: 978-0-9860419-5-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Effects of ERP System Implementation to the Soft Drinks Producer´s Sales Department Processes
Rok vydání: 2015
Místo konání: Norristown
Název zdroje: International Business Information Management Association
Autoři: Ing. Marie Černá , Ing. Jitka Zborková Ph.D.
Abstrakt CZ: Funkční informační systém je nezbytností pro každého výrobce, který si chce udržet svou marketingovou pozici. Tento příspěvek se zabývá možnostmi snížení rizika během implementace a používáním ERP systému a objasňuje slabiny tohoto procesu. Cílem příspěvku je porovnání procesů vykonávaných pomocí ERP systému a bez něj a dále stanovení neefektivností spojených s použitím ERP systémů. Příspěvek je zpracován na základě rešerše literatury z dané oblasti a dále na základě poskytnutých interních informací z vybrané společnosti. Nejprve jsou představeny obecné charakteristiky ERP systému a popsán proces implementace. Následně je analyzována situace ve vybrané podniku a jsou identifikovány rizika spojené s implementací ERP systému. Na závěr příspěvek popisuje možnosti snížení rizika ve vybrané společnosti a shrnuje efekty implementace ERP systému v marketingovém oddělení.
Abstrakt EN: Functioning information system is the necessity for each producer that wants to maintain its market position. This study deals with the possibilities of risk reduction during enterprise resource planning system (ERP) implementation and use and highlights the weaknesses of such a process. The main aim of this article is to compare the processes conducted with the support of ERP system and without the support of ERP system and detect inefficiencies associated with ERP system use. The article is prepared using literature review of the studied area and on the basis of selected companyʼ s internal information. At first, the general information on ERP system and their implementation are described. Then the current situation in the selected business unit is analyzed and risk associated with ERP system implementation is identified. In conclusion, the article describes the possibilities of risk reduction in selected company and summarizes the effects of ERP system implementation to the sales department processes.
Klíčová slova

Zpět

Patička