Přejít k obsahu


Řídící jednotka digitálně řízeného audiozesilovače

Citace:
ŽAHOUR, J., KŘIVKA, J., KOSTURIK, K., ELIS, L. Řídící jednotka digitálně řízeného audiozesilovače. 2015.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Control unit of digital audio amplifier
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jiří Žahour , Ing. Jindřich Křivka , Ing. Kamil Kosturik Ph.D. , Ing. Luděk Elis ,
Abstrakt CZ: Jednotka byla vyvinuta za účelem ovládání 5-kanálového audio zesilovače. Po sběrnici I2C řídí obvody korekčního předzesilovače a tím umoňuje upravovat vlastosti signálu pro různé kanály a frekvenční pásma. Jednotka dále ovládá vstupní audio selector, který umožňuje přepínání mezi více zdroji vstupního signálu. Je zde implementováno i řízení signálu MUTE pro výkonový člen. Cele zařízení je připojitelné k PC přes sběrnici USB, a může být odtud na dálku ovládáno.
Abstrakt EN: The contorl unit was developed for the using with the 5-channel audio amplifier. The unit controls the audio processor via I2C bus. It enables the correction of the input signal for various channels and frequency bandwidth. The unit controls also audio slector which is used for switching between various input signals. The controling of MUTE signal for power element was also implemented. Whole device is connectable for PC via USB.
Klíčová slova

Zpět

Patička