Přejít k obsahu


Komunikační modul mezi sběrnicemi RS-232 a LIN

Citace:
ELIS, L., KŘIVKA, J., ŽAHOUR, J., KOSTURIK, K. Komunikační modul mezi sběrnicemi RS-232 a LIN. 2015.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Communication module between buses RS-232 and LIN
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Luděk Elis , Ing. Jindřich Křivka , Ing. Jiří Žahour , Ing. Kamil Kosturik Ph.D.
Abstrakt CZ: Komunikační modul byl vyvinut pro výukové účely za účelem převodu signálů mezi sběrnicemi RS-232 a LIN. Modul rozšiřuje stávající výukový HW o další typ komunikační sběrnice. Napájení pomocí USB konektoru zajišťuje potřebné napětí pro budiče obou komunikačních sběrnic. Modul je vybaven signalizačními LED diodami, které indikují přenosy dat.
Abstrakt EN: The communication module was designed for teaching purposes. Module converts the signals between RS-232 and LIN buses and expands the existing educational HW another type of communication bus. Power supply via USB connector provides the necessary voltage for drivers of both communication buses. The module is equipped with indication LED diode which indicate data transfer.
Klíčová slova

Zpět

Patička