Přejít k obsahu


Čínská krize 1897-1898

Citace:
SKŘIVAN, A., SKŘIVAN, A. Čínská krize 1897-1898. Historický obzor, 2015, roč. 26, č. 9/10, s. 194-209. ISSN: 1210-6097
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Chinese crisis 1897-1898
Rok vydání: 2015
Autoři: Prof. PhDr. Aleš Skřivan CSc. , Prof. PhDr. Aleš Skřivan Ph.D.
Abstrakt CZ: Porážka Číny ve válce s Japonskem v letech 1894-1895 znamenala zhroucení prestiže Říše středu. Řada velmocí se této situace pokusila využít k zisku koncesí a dlouhodobých pronájmů v Číně. Aktivní bylo v tomto ohledu zprvu Rusko, které získalo pronájem námořní základny v Port Arthuru. Následovalo Německo a další velmoci. Velká Británie tomu čelila tím, že donutila Čínu pronajmout jí námořní základnu Wej-chaj-wej. Ukazovalo se však jasně, že Britové čelí sílící konkurenci ostatních velmocí v Číně. Řada britských politiků proto začala uvažovat o ukončení tzv. skvělé izolace a o navázání spolupráce s Německem, USA, nebo Japonskem, aby mohla čelit sílícímu ruskému tlaku.
Abstrakt EN: The defeat of China in war with Japan in the years 1894-1895 caused a collapse of the Middle Kingdom. Most Great Powers tried to utilize this situation to gain concessions and long-term leases in China. Most active was especially Russia, which gained a lease of the naval base and fortress of Port Arthur. Germany and other Great Powers followed. Great Britain challenged these moves by forcing China to sign a lease of naval base of Weihaiwei. This situation however demonstrated, that Great Britain is challenged in China by growing competition of other Great Powers. A lot of British politicians therefore started to consider abandoning the so called splendid isolation and to start a cooperation with Germany, United States or Japan in order to challenge the Russian pressure.
Klíčová slova

Zpět

Patička