Přejít k obsahu


The pivotal factors influencing fluctuations of the product precision of machining process

Citace:
BÍCOVÁ, K., MELICHAR, M. The pivotal factors influencing fluctuations of the product precision of machining process. In Advances in materials and processing technologies: Book of abstracts. Madrid: 2015. s. 318.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The pivotal factors influencing fluctuations of the product precision of machining process
Rok vydání: 2015
Místo konání: Madrid
Autoři: Ing. Kateřina Bícová , Ing. Martin Melichar Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek pojednává o míře signifikance vlivu vybraných faktorů na výrobkovou přesnost obráběcího procesu, díky kterým přesnost kolísá. Cílem je detailně analyzovat naměřená data a veškeré výrobní činnosti při procesu obrábění. Měření součástí je uskutečněno inovativní měřicí technologií systému Equator. Tento inovativní měřící systém umožňuje vyžadovanou 100% kontrolu, protože jde o velmi přesnou výrobu kritických komponent v oblasti automotive. K detailní analýze výrobního procesu je využito progresivní metody SPC. Tím je zajištěna identifikace nepříznivých vlivů, jejich korelace s chováním výrobního procesu a navržena opatření k eliminaci kolísání výrobkové přesnosti.
Abstrakt EN: The article discusses the significance degree of influence of selected factors on the product precision of the machining process, causing a fluctuation of the product precision. The aim is to analyze in detail the measured data and all production activity during the machining process. Measurement components are carried out the innovative measuring technology Equator. This innovative measuring system enables the required 100% control because it is a very precise production of critical components in the automotive. A detailed analysis of the manufacturing process is used progressive methods of SPC. This ensures identification of the adverse influences and their correlation with the behavior of the manufacturing process and the proposed measures for eliminating fluctuation of the product precision.
Klíčová slova

Zpět

Patička