Přejít k obsahu


Electronic, thermoelectric and magnetic properties of La2NiMnO6 and La2CoMnO6

Citace:
ULLAH, M., KHAN, S. A., MURTAZA, G., KNENATA, R., ULLAH, N., BIN OMRAN, S. Electronic, thermoelectric and magnetic properties of La2NiMnO6 and La2CoMnO6. Journal of Magnetism and magnetic materials, 2015, roč. 377, č. březen 2015, s. 197-203. ISSN: 0304-8853
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Electronic, thermoelectric and magnetic properties of La2NiMnO6 and La2CoMnO6
Rok vydání: 2015
Autoři: Mazhar Ullah , Saleem Ayaz Khan M.Sc. , G. Murtaza , R. Knenata , Naeem Ullah , S. Bin Omran
Abstrakt CZ: Účinek spinu polarizace na elektronické a termoelektrické vlastnosti dvojího perovskitového La2NiMnO6 a La2CoMnO6 byl studován pomocí metody využívání plného potenciálu linearizovaný rozšířený planewave. Další magnetické vlastnosti sloučeniny jsou rovněž určeny. Obě sloučeniny jsou v zakázaném pásmu pro feromagnetické materiály. La2NiMnO6 sloučenina má velkou energii zakázaného pásma v porovnání s La2CoMnO6 sloučeninamy v obou spinech a spin down stavech. Elektrická vodivost, tepelná vodivost a tepelná energie se s teplotou zvyšuje pro obě sloučeniny ve spin up stavu, zatímco spin down stav zústávají beze změny s nárůstem teploty. Neexistuje žádná významná změna pozorování Seebeckovým koeficientem S s teplotou pro spin up stav, zatímco dochází ke snížení Seebeck koeficientu s nárůstem teploty u obou sloučenin pro spin down stav. Vypočtenému celkovému magnetickému momentu u obou sloučenin ukazuje silnou feromagnetickou povahu.
Abstrakt EN: Effect of spin polarization on the electronic and thermoelectric properties of double pervoskites La2NiMnO6 and La2CoMnO6 are studied using the full-potential linearized augmented planewave method. Further magnetic properties of the compound are also determined. Both compounds are in- direct bandgap ferromagnetic materials. La2NiMnO6 compound has a large bandgap energy as compared to La2CoMnO6 compound in both spin up and spin down states. The electrical conductivity, thermal conductivity and thermoelectric power increase with temperature for both the compounds in the spin up state, while the spin down state unchanged with the increase of temperature. There is no significant variation observed in Seebeck coefficient S with temperature for spin up state while the Seebeck coefficient decrease with the increase of temperature in both compounds for spin down state. The calculated total magnetic moments for both compounds reveals the strong ferromagnetic nature.
Klíčová slova

Zpět

Patička