Přejít k obsahu


Etnografie dělnictva v socialistickém a postsocialistickém městě

Citace:
LUPTÁK BURZOVÁ, P., TOUŠEK, L. Etnografie dělnictva v socialistickém a postsocialistickém městě. Brno, 2015.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2015
Autoři: Mgr. Petra Lupták Burzová Ph.D. , Mgr. Ladislav Toušek Ph.D.
Abstrakt CZ: V našem příspěvku budeme vycházet z výzkumu, ve kterém srovnáváme zkušenost plzeňských dělníků za státního socialismu a v současnosti v jedné plzeňské lokalitě. Představíme způsoby, jakými dělníci konceptualizují vlastní sociální či třídní pozici a jakým zakoušejí svou práci v minulosti a současnosti. Hlavním předmětem našeho zájmu bude lidský rozměr práce (Mollona, Neve a Parry 2009) a podmínky utváření solidárních vazeb na základě sdíleného bydlení či profese (Park 1925). Etnografii považujeme za nejvhodnější nástroj k porozumění zkušenostním změnám, které přináší socioekonomická restrukturalizace. Představíme vývoj etnografického zkoumání industriálního a postindustriálního dělnictva a načrtnete možnosti a limity studia dělnické třídy v dnešním městě.
Klíčová slova

Zpět

Patička