Přejít k obsahu


Přírodní a technické památky jako námět pro příhraniční spolupráci a výzkum

Citace:
MACH, P. Přírodní a technické památky jako námět pro příhraniční spolupráci a výzkum. Trendy ve vzdělávání, 2015, roč. 8, č. 1, s. 283-288. ISSN: 1805-8949
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Wildlife and technical sights as the topic of the cross-border cooperation and research
Rok vydání: 2015
Autoři: PaedDr. Petr Mach CSc. ,
Abstrakt CZ: Článek pojednává o mezinárodním projektu, který řeší problematiku česko – bavorského pohraničí z hlediska přírody, techniky a kultury v historických souvislostech. Projekt zahrnuje okresy Tachov, Domažlice a Klatovy na české straně hranic. Bavorská strana zahrnuje okresy Tirschenreuth, Neustadt a.d. Walnaab, Schwandorf, Cham, Regen a Freyung – Grafenau. Národní park a Chráněná krajinná oblast Šumava tvoří spolu s Národním parkem Bavorský les jednot¬ný jedinečný přírodní celek, který je pod ochranou UNESCO. Jednotlivé řešitelské týmy se zaměřily na zkoumání společných rysů i odlišností obou kultur v příhraničí. Standardní metodika výzkumu byla často rozšířena o kvalitativní metody orální historie. Článek se zaměřuje především na oblast technických památek a historii řemesel.
Abstrakt EN: The article deals with an international project concerning the issues of the Bavarian border area with respect to wildlife, technology and culture in historical context. The project includes the counties of Tachov, Domažlice and Klatovy on the Czech territory and the counties of Tirschenreuth, Neustadt a.d. Walnaab, Schwandorf, Cham, Regen and Freyung – Grafenau on the Bavarian side of the border. Šumava National Park, Šumava Reserve and Bayerische Wald National Park form a unique UNESCO protected wilderness complex. Particular investigation teams were aimed at the exploration of common features as well as the differences of both cultures present in the border area. Standard research methods were often enhanced by using qualitative methods of oral history. The contribution is mainly aimed at the field of technical sights and the history of crafts.
Klíčová slova

Zpět

Patička