Přejít k obsahu


Kapitoly z kvalitativního výzkumu

Citace:
TOUŠEK, L., JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L., FATKOVÁ, G., HEJNAL, O., LUPTÁK, Ľ., RŮŽIČKA, M., ŠIMEK, J. Kapitoly z kvalitativního výzkumu. 1. vyd. Západočeská univerzita v Plzni, 2015, 119 s. ISBN: 978-80-261-0471-1
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Selected Topics in Qualitative Research
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Mgr. Ladislav Toušek Ph.D. , Mgr. Lenka Jakoubková Budilová Ph.D. , Mgr. Gabriela Fatková , Mgr. Ondřej Hejnal , Mgr. Ľubomír Lupták Ph.D. , PhDr. Michal Růžička Ph.D. , Jan Šimek Ph.D.
Abstrakt CZ: Publikaci Kapitoly z kvalitativního výzkumu tvoří soubor sedmi učebních textů od různých autorů a různého zaměření. Tím, co je spojuje, je problematika výzkumu prováděného v komplexní společnosti. Kolektivním cílem autorů je přiblížit na základě vlastní zkušenosti vybrané metodologické aspekty, se kterými se zájemci o sociální a kulturní antropologii mohou setkat při zkoumání moderních společností. Slovo vybrané je třeba zdůraznit, neboť smyslem není podat ucelený a systematický úvod, ale představit některá z témat, která jsou ve vztahu k proměnám terénního výzkumu důležitá, ať už se jedná o otázku reflexivity, nebo způsobů vytváření dat a jejich analýzy. Nutno přiznat, že zvolený název publikace je zavádějící, neboť tradiční dualismus kvalitativní versus kvantitativní výzkum jednotlivé texty překračují. Publikace Kapitoly z kvalitativního výzkumu není, na rozdíl od mnoha ostatních, maskována jako odborná monografie, ale je přiznanou učebnicí, jak svým zpracováním, tak i zacílením.
Abstrakt EN: The text book Selected Topics in Qualitative Research provides introduction to research practices in complex societies. The Covered issues area ethnography and fieldwork; reflexive ethnography; genealogy; archive research; cultural domain analysis; social network analysis and computer assisted qualitative data analysis.
Klíčová slova

Zpět

Patička