Přejít k obsahu


Nová závěrečná učňovská zkouška

Citace:
MACH, P. Nová závěrečná učňovská zkouška. Technika a vzdelávanie, 2015, roč. 4, č. 2, s. 72-74. ISSN: 1339-9888
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: New final apprenticeship exam
Rok vydání: 2015
Autoři: PaedDr. Petr Mach CSc. ,
Abstrakt CZ: Příspěvek se věnuje stávající závěrečné zkoušce a výkladem nové závěrečné zkoušky. Nová zkouška je realizována podle jednotného zadání a jejím cílem je dosáhnout srovnatelné úrovně znalostí a dovedností všech absolventů téhož oboru. Zabývám se srovnáním stávající závěrečné zkoušky a nové závěrečné zkoušky. Srovnány jsou jednotlivé části zkoušky, tj. písemná, praktická i ústní část. Výsledky evaluace slouží jako zpětná vazba pro zkvalitnění celého vyučovacího procesu.
Abstrakt EN: The paper deals with the current final examination and interpretation of the new final exam. The new test is implemented according to uniform requirements and aims to achieve a comparable level of knowledge and skills of all graduates in the same field. I deal with a comparison of existing and new final exam final exam. Compared are parts of the exam (written, practical and oral parts). The results of evaluation are used as feedback to improve of the entire educational process.
Klíčová slova

Zpět

Patička