Přejít k obsahu


Zabezpečení krizových stavů v energetice města Plzně

Citace:
VOSTRACKÝ, Z., MUŽÍK, V., VAJNAR, V., ADÁMEK, M., KRUTINA, A., JANEČEK, P., STŘELEC, M., ŠLECHTA, P. Zabezpečení krizových stavů v energetice města Plzně. 2015.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2015
Autoři: Prof. Ing. Zdeněk Vostracký DrSc., dr. h. c. , Ing. Václav Mužík , Ing. Vladimír Vajnar , Ing. Martin Adámek , Ing. Aleš Krutina , Ing. Petr Janeček Ph.D. , Ing. Martin Střelec Ph.D. , Ing. Petr Šlechta
Abstrakt CZ: Příčiny, které mohou vést ke vzniku krizových stavů, jsou především přírodní pohromy (např. povodně, zemětřesení, vichřice, silné sněžení či mráz, apod.) a mimořádné stavy způsobené lidmi – neúmyslně (např. průmyslové či dopravní havárie) nebo i úmyslně (sabotáže, teroristické útoky), opatření státních orgánů za branné pohotovosti státu a smogové situace. Energetika je obor lidské činnosti, který zasahuje všechny oblasti života. Vznik krizových situací v energetickém sektoru je proto jedním z nejzávažnějších narušení životaschopnosti společnosti. Z pohledu vzniku krizových stavů v energetice jsou výrazně zranitelnější síťové formy distribuce energie (tedy elektřina, zemní plyn a teplo ze soustavy centrálního zásobování teplem) oproti distribuovaným palivům využívaným individuálně. Problematika krizových stavů v zásobování energií ve městě se dotýká všech obyvatel. Při úplném zastavení dodávky elektrické energie (někdy se tento stav označuje jako „blackout“) by došlo k ochromení života ve městě. Zkušenosti uplynulých let ukazují, že stále větší význam nabývají aktivity spojené s předcházením a přípravou řešení krizových stavů v energetice. Cílem tohoto dokumentu je zmapovat možnosti zajištění nezbytné dodávky energií a eliminovat dopady krizových stavů na chod města.
Klíčová slova

Zpět

Patička