Přejít k obsahu


Aplikační problémy spojené s právním institutem agenturního zaměstnávání

Citace:
DITTRICH, M. Aplikační problémy spojené s právním institutem agenturního zaměstnávání. In Atypická zaměstnání - cesta k vyšší zaměstnanosti?. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 225-232. ISBN: 978-80-7478-975-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Application problems associated with the legal institution of agency employment
Rok vydání: 2015
Místo konání: Praha
Název zdroje: Wolters Kluwer
Autoři: Mgr. Michal Dittrich
Abstrakt CZ: Autor příspěvku věnuje zvláštní pozornost řešení problémů spojených s právním institutem agenturního zaměstnání, především právního vztahu mezi agenturou a uživatelem - založeným dohodou o dočasném přidělení agenturního zaměstnance podle § 308 zákoníku práce a nabízí diskusi nad otázkou posouzení platnosti takovéto smlouvy.
Abstrakt EN: The author pays particular attention to resolving the issues associated with the legal institution of employment agency, including the legal relationship between the agency and a user – based agreement on the temporary assignment of agency employees according § 308 Labor Code and offers a controversy over the question of determining the validity of such an agreement for discussion.
Klíčová slova

Zpět

Patička