Přejít k obsahu


Great Powers and the Sino-Japanese War 1894–1895

Citace:
SKŘIVAN, A., SKŘIVAN, A. Great Powers and the Sino-Japanese War 1894–1895. Prague Papers on the History of International Relations, 2015, roč. Neuveden, č. 2, s. 16–44. ISSN: 1803-7356
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Great Powers and the Sino-Japanese War 1894–1895
Rok vydání: 2015
Autoři: Prof. PhDr. Aleš Skřivan CSc. , Prof. PhDr. Aleš Skřivan Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem studie je prezentovat a analyzovat průběh a důsledky čínsko-japonské války (1894–1895) a jejího vztahu k velmocenské politice na Dálném východě. Po japonských úspěších na počátku války a naopak čínských katastrofách (Pchjongjang, Port Arthur, Wej chaj wej), které umocnilo podcenění situace ze strany vládnoucí mandžuské elity, bylo jasné, že došlo k ohrožení pozice dynastie Čching. Čína podepsáním míru v Šimonoseki, 17. dubna 1895, přijala ponižující japonské požadavky, které následně alespoň trochu zmírnila tzv. Intervence tří (Rusko, Francie a Německo), na jejímž základě Japonsko Číně vrátilo Liaotungský poloostrov. Průběh a výsledek války měly zásadní vliv na situaci na Dálném východě. Japonsko, nová regionální velmoc, získala značné zdroje, které mohla použít na další zbrojení. Oslabená Čína nebyla schopná nadále vzdorovat tlaku velmocí, což se projevilo mimo jiné pozvolnou ztrátou některých částí svého území, která byla využita na výstavbu železnic nebo otevření nových dolů, které byly pod vlivem velmocí.
Abstrakt EN: The objective of this study is to present and analyse the course and consequences of the Sino-Japanese War of 1894–1895 and its relation to the Great Powers’ policies in the Far East. The general dispositions of both participants is assessed, as is Japan’s successful start after the outbreak of the war, the causes of China’s military catastrophes (Pyongyang, Port Arthur, Weihaiwei) and the fact that the Manchu elite had totally failed to comprehend the severity of the situation, thus endangering the basis of the Qing Dynasty regime. By signing the peace treaty in Shimonoseki, Japan, on 17 April 1895, China accepted Japan’s punitive terms which were somewhat lessened through the so-called Triple Intervention of Russia, France and Germany, which resulted in China being returned the Liaodong Peninsula. The course and outcome of the war had exceptionally serious consequences for the overall situation in the Far East. Japan, the new main regional power, acquired massive funds which it was able to use for arming itself and preparing for further war. A weakened China was unable to withstand increasing pressures from the Great Powers and other countries, and these countries soon began endeavours to lease parts of China’s territory, receive concessions for railway construction and mineral mining, and restrict its spheres of influence.
Klíčová slova

Zpět

Patička