Přejít k obsahu


Analýza vlastností měničů pro servopohony

Citace:
BRYCHCÍN, J., STEJSKAL, M. Analýza vlastností měničů pro servopohony. Západočeská univerzita v Plzni, 2015.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analysis of servodrive converters properties
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jiří Brychcín , Ing. Luboš Streit Ph.D. , Ing. Marek Stejskal ,
Abstrakt CZ: Zpráva rešeršním způsobem předkládá měniče pro servomotory a měniče integrované v motoru, které jsou aktuálně dostupné na trhu.
Abstrakt EN: Paper deals with the description of the converters for servo drives and converters integrated in the machine, which are currently available on the market.
Klíčová slova

Zpět

Patička