Přejít k obsahu


MIGRATION OF HEALTH PROFESSIONALS IN OECD COUNTRIES

Citace:
HEJDUKOVÁ, P. MIGRATION OF HEALTH PROFESSIONALS IN OECD COUNTRIES. Ekonomické spektrum, 2015, roč. 10, č. 3, s. 26-34. ISSN: 1336-9105
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: MIGRATION OF HEALTH PROFESSIONALS IN OECD COUNTRIES
Rok vydání: 2015
Autoři: Ing. Pavlína Hejduková Ph.D.
Abstrakt CZ: V současné době je migrace velice diskutovaným tématem v mnoha zemích a také v mnoha oblastech ekonomiky. Velmi důležitou roli v mezinárodní migraci hraje migrace zdravotnických pracovníků, která má velké dopady do řízení nabídky pracovních sil a poptávky v sektoru zdravotní péče, ale též do jiných sektorů ekonomiky. Příspěvek zkoumá, jak se mezinárodní migrace zdravotnických pracovníků v zemích OECD vyvíjí v posledních letech a analyzuje dopady do zdravotnických systémů ve vybraných zemích OECD. V závěru příspěvku jsou shrnuty současné trendy na trhu zdravotní péče.
Abstrakt EN: At the time migration is much discussed topic in many countries and also in many fields of the economy. Very important role in the international migration plays the migration of health workers which has big impacts to the management of the labour supply and demand in health care sector and also to other sectors. The paper examines how the international migration of health workers in OECD countries has evolves in last years and analyses impacts on the health systems in selected OECD countries. At the end of the paper the recent trends in health markets are summarized.
Klíčová slova

Zpět

Patička