Přejít k obsahu


The Trends of Globalization in the Health Care Markets

Citace:
HEJDUKOVÁ, P. The Trends of Globalization in the Health Care Markets. In Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage: From Regional Development to Global Growth, VOLS I - VI, 2015. Norristown: Int Business Information Management Assoc-IBIMA, 2015. s. 3197-3208. ISBN: 978-0-9860419-5-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Trends of Globalization in the Health Care Markets
Rok vydání: 2015
Místo konání: Norristown
Název zdroje: Int Business Information Management Assoc-IBIMA
Autoři: Ing. Pavlína Hejduková Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zaměřuje na dopady trendů globalizace na zdravotní trhy a definuje možný budoucí rozvoj ve světové ekonomice. Globalizace není jen fenoménem dnešní doby, ale v každé své fázi můžeme najít její nové dopady do ekonomiky i sociální sféry. Cílem tohoto článku je definovat současné trendy globalizace a specifikovat situaci na zdravotních trzích a diskutuje rozvojové tendence globalizace na těchto trzích. Článek ukazuje situaci ve vybraných zemích Evropy.
Abstrakt EN: The paper deals with impacts of trends of globalization in the health care markets and it defines its possible further development in the world economy. Globalization is not a new phenomenon but in its every phase we can find its new aspects and impacts to the economy and also to the social sphere. The aim of this paper is to define current trends of globalization and specifics of situation in the health care markets and to discuss development of tendencies of globalization in these markets. The paper shows on the situation in the selected European countries.
Klíčová slova

Zpět

Patička