Přejít k obsahu


Virtuální laboratoře prezentující pokročilé algoritmy pro řízení pohybu

Citace:
GOUBEJ, M., KREJČÍ, A., REITINGER, J. Virtuální laboratoře prezentující pokročilé algoritmy pro řízení pohybu. 2015.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Virtual laboratories presenting advanced motion control algorithms
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Martin Goubej Ph.D. , Ing. Alois Krejčí , Ing. Jan Reitinger ,
Abstrakt CZ: V rámci výzkumného projektu byly vyvinuty virtuální laboratoře prezentující pokročilé algoritmy řízení pohybu. Sada tří různých laboratoří představuje možnosti funkčních bloků, které implementují mezinárodní normu PLCOpen Motion Control. Ta definuje uživatelské rozhraní, vstupní, výstupní signály a nastavitelné parametry s cílem sjednotit způsob programování systémů řízení pohybu a abstrahovat vlastní aplikační software od konkrétního hardwaru použitých pohonů a řídicího systému. Norma PLCOpen je podporována předními výrobci automatizační techniky. V rámci projektu TAČR Alfa TA02010247 byla vyvinuta kompletní knihovna bloků podporující nezávislé řízení pohybu v jedné ose, synchronizovaný pohyb s elektronickou vačkou nebo převodovkou a koordinovaný pohyb skupiny interpolujících os. Jednotlivé virtuální laboratoře představují tři základní skupiny pohybových bloků.
Abstrakt EN: A set of three virtual laboratories presenting advanced motion control concepts has been developed. The main goal is to explain possible utilization of functional blocks implementing the international PLCOpen Motion Control standard. Complete functional blocks library supporting single axis, multiaxis and coordinated motion control functions was created at the University of West Bohemia. The virtual laboratories present three basic groups of motion control blocks.
Klíčová slova

Zpět

Patička