Přejít k obsahu


Software pro automatické naladění regulátoru pohonu s pružnou zátěží

Citace:
GOUBEJ, M. Software pro automatické naladění regulátoru pohonu s pružnou zátěží. 2015.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Software tool for automatic controller tuning of drive with flexible load
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Martin Goubej Ph.D.
Abstrakt CZ: V rámci projektu byla vyvinuta nová metoda frekvenční identifikace navržená pro elektromechanické soustavy pohonu s pružnou zátěží. Řízený systém je během identifikačního experimentu buzen rozmítaným harmonickým signálem s rostoucí frekvencí. Současně je odezva systému zavedena do t-variantního rekonstruktoru stavu, který v reálném čase odhaduje frekvenční přenos. Na základě získaného modelu dynamiky řízeného systému lze navrhnout vhodný algoritmus pro tlumení vibrací. První možností je pasivní tlumení metodou tvarování vstupní veličiny. Druhou možností je návrh zpětnovazebního řízení s funkcí aktivního tlumení vibrací. Výhodou tohoto řešení je schopnost tlumit vibrace jak v důsledku změny požadované hodnoty, tak kvůli působícím vnějším poruchám. Nevýhodou je možnost destabilizace zpětnovazební smyčky a omezení na dobře řiditelné systémy s vhodným poměrem momentu setrvačnosti zátěže vůči setrvačnosti pohonu.
Abstrakt EN: The developed software implements a novel frequency identification method developed for flexible electromechanical systems. The main principle is utilization of special excitation signal in the form of swept harmonic signal and online estimation of the plant frequency response. The estimated system model can be used in the subsequent phase of passive or active vibration damping controller.
Klíčová slova

Zpět

Patička