Přejít k obsahu


Technologie přesného tvarového broušení radiálních vaček s použitím speciálních tvrzených materiálů

Citace:
GOUBEJ, M., KREJČÍ, A., POPULE, T., JIRÁSKO, P. Technologie přesného tvarového broušení radiálních vaček s použitím speciálních tvrzených materiálů. 2015.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Technology for precise radial cam contouring using special hardened materials
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Martin Goubej Ph.D. , Ing. Alois Krejčí , Ing. Tomáš Popule , Ing. Petr Jirásko Ph.D.
Abstrakt CZ: Zkušební provoz ověřil použitelnost vyvinuté technologie přesného tvarového broušení radiálních vaček. Zásadní inovace oproti stávajícím technologiím používaným ve výrobě je dosaženo zejména v těchto bodech: Systém automatické kalibrace obrobku umožňující korekci chyby upnutí obrobku s vysokou přesností bez účasti obsluhy, otevřený řídicí systém s rozsáhlými možnostmi konfigurace a parametrizace, nezávislost na konstrukci stroje a jeho HW komponentách, pokročilé metody interpolace pro hladší povrch výsledného obrobku (hladké polynomiální interpolace oproti lineárním interpolacím u stávající generace výrobních systémů) a možnost nasazení nestandardních algoritmů řízení pro zlepšení přesnosti obrábění (pokročilé algoritmy regulace, detekce a tlumení vibrací).
Abstrakt EN: The developed technology for radial cam contouring was evaluated during a testing operation. The main technological innovations include: automatic calibration system for elimination of workpiece clamping error, open-architecture control system with extensive support of configuration and parameterization, HW independent architecture of the control system, advanced trajectory interpolation methods and possibility of employment of advanced control schemes (automatic tuning, vibration control).
Klíčová slova

Zpět

Patička