Přejít k obsahu


LA LINGUISTIQUE TEXTUELLE ET L´ANALYSE DU TEXTE EN FRANÇAIS DE SPECIALITE

Citace:
HOROVÁ, H. LA LINGUISTIQUE TEXTUELLE ET L´ANALYSE DU TEXTE EN FRANÇAIS DE SPECIALITE. Etudes interdisciplinaires en Sciences humaines (EISH), 2016, roč. 1, č. 1, s. 95-105. ISSN: 1987-8753
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: fre
Anglický název: Text lingvistic and French technical text
Rok vydání: 2016
Autoři: PhDr. Mgr. Helena Horová Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem studie je vymezit v rámci odborného francouzského textu jevy, které úzce souvisejí s tematikou lexikální koheze a jejichž znalost by usnadnila vysokoškolským studentům porozumění odbornému textu ve francouzštině. Je pojednáno o kohezi a koreferenci, o anafoře a katafoře, lexikální substituci a konektorech, které přispívají k zajištění lexikální koheze odborných textů z oblasti společenských věd.Byla provedena analýza textů, v rámci níž byly uvedené jevy sledovány a zobecněny.
Abstrakt EN: Main objective of the communication is from the analysis specialized French texts of humanities to raise the elements of text linguistics, especially co-referential and non-referential and connectors that usually contribute to lexical cohesion of technical text in French. Systematic familiarization with these elements in the specialized French texts could help learners to better orientation in the text and facilitate the comprehension. For this purpose, a set of texts of humanities will be analyzed. This is a corpus of texts that have been planned to be processed in specialized French classes to the public of university students whose specialization is mainly the humanities. The elements of the text linguistics will be stripped and their presence will be justified by the examples found in the corpus of texts.
Klíčová slova

Zpět

Patička