Přejít k obsahu


Experimentální a numerické modelování nové řady stupňů radiálních kompresorů

Citace:
MATAS, R., SYKA, T., KŇOUREK, J., LUŇÁČEK, O., MRÁZ, J. Experimentální a numerické modelování nové řady stupňů radiálních kompresorů. In Turbostroje 2015, Současné trendy při návrhu, výpočtu a zkoušení stroje. Praha: Pring Produkce Praha s.r.o., 2015. s. 82-89. ISBN: 978-80-905040-5-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Experimental and numerical modelling of the radial compressors stages for the new product line
Rok vydání: 2015
Místo konání: Praha
Název zdroje: Pring Produkce Praha s.r.o.
Autoři: Ing. Richard Matas Ph.D. , Ing. Tomáš Syka , Ing. Jindřich Kňourek Ph.D. , Ondřej Luňáček , Jaroslav Mráz
Abstrakt CZ: Příspěvek přehledovým způsobem shrnuje experimentální a numerické modelování při ověřování vlastností nově navržené řady stupňů pro radiální kompresory. Jde o průběžné výsledky programu výzkumu a vývoje s cílem vyvinout novou řadu radiálních kompresorových stupňů určených především pro procesní kompresory. Příspěvek popisuje měření na zkušebním kompresoru DARINA a simulace pomocí sw NUMECA FINE/Turbo a ANSYS/CFX a porovnání výsledků. Jsou stručně shrnuty dosavadní zkušenosti při měření a vyhodnocení charakteristik kompresorových stupňů i lokálních veličin a nastíněny některých problémy vzniklé při provádění experimentů a jejich řešení. Velmi stručně je také zmíněno nastavení a ladění numerických modelů pro simulace těchto stupňů.
Abstrakt EN: The contribution sums up the experimental and numerical modeling in development process of the newly designed series of stages for centrifugal compressors. It is a continuous research and development program to develop a new series of radial compressor stages intended primarily for process compressors. The paper describes measurements on the test compressor DARINA and simulations using software NUMECA FINE/Turbo and ANSYS/CFX and compares the results. They are briefly summarized previous experiences in measuring and evaluating of the characteristics of compressor stages and local variables, and outlined some of the problems arising in the implementation of experiments and their solutions. Very briefly also mention setting up and tuning of numerical models for simulation of these stages.
Klíčová slova

Zpět

Patička