Přejít k obsahu


Sada SW ovladačů a nástrojů pro průmyslovou komunikaci s moderními servopohony

Citace:
ŠTĚTINA, M., JEŽEK, O., ŠETKA, V. Sada SW ovladačů a nástrojů pro průmyslovou komunikaci s moderními servopohony. 2015.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Set of SW drivers and tools for industrial communication with modern servo drives control units
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Milan Štětina , Ing. Ondřej Ježek , Ing. Vlastimil Šetka ,
Abstrakt CZ: Byly vyvinuty univerzální ovladače pro rychlou sériovou komunikaci pro propojení řídicích systémů aktuátorů v nejnižší úrovni s nadřazeným systémem řízení pohybu při implementaci složitějších funkčních celků s požadavky na komplexní koordinované pohyby ve více osách. Byly implementovány ovladače pro komunikace EtherCAT, Ethernet Powerlink, CANOpen a ProfiNet, které pokrývají většinu v současnosti užívaných sběrnic v aplikacích systémů řízení pohybu. Součástí vývoje byl návrh univerzální architektury ovladačů umožňující jejich implementaci na různé cílové platformy.
Abstrakt EN: A set of universal communication drivers for interconnection of actuators and higher level motion controllers was developed. The implemented drivers use EtherCAT, Ethernet Powerlink, CANOpen and Profinet, covering major communication standards used in the field of motion control systems. The developed open architecture allows their implementation in various target hardware platforms.
Klíčová slova

Zpět

Patička