Přejít k obsahu


Pokročilé metody identifikace systémů s pružnou zátěží

Citace:
GOUBEJ, M. Pokročilé metody identifikace systémů s pružnou zátěží. 2015.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Special identification method for mechatronic systems with flexible components
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Martin Goubej Ph.D.
Abstrakt CZ: Pro získání dynamického modelu řízeného systému byl vyvinut software pro experimentální frekvenční identifikaci založený na odhadu frekvenční charakteristiky systému při buzení širokopásmovým testovacím signálem. Pro identifikační experiment byly navrženy dva různé přístupy využívající odlišný testovací signál. Na základě neparametrických dat v podobě bodů frekvenční charakteristiky je v druhé fázi odhadu modelu provedena syntéza parametrické přenosové funkce ve spojité nebo diskrétní časové oblasti. Úloha proložení komplexních dat racionální přenosovou funkcí vede obecně na problém nelineárních nejmenších čtverců, který lze řešit pouze numericky. V našem případě byla zvolena Levenberg-Marquiardtova metoda, která je považována za velmi robustní řešič, pro tento typ úloh.
Abstrakt EN: The developed software can be used for experimental frequency identification of flexible eletromechanical systems. The main principle is utilization of various broadband excitation signals. The first phase of identification estimates nonparametric model in the form of set of frequency response points. The second phase involves synthesis of linear continuous or discrete transfer function using proper numerical methods.
Klíčová slova

Zpět

Patička