Přejít k obsahu


Je silný na puku

Citace:
HRDLIČKA, M. Je silný na puku. Bohemistyka, 2015, roč. 15, č. 1, s. 73-76. ISSN: 1642-9893
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: He is good at ice-hockey
Rok vydání: 2015
Autoři: Doc. PhDr. Milan Hrdlička CSc.
Abstrakt CZ: Článek pojednává o moderním trendu v současné češtině, a sice o expanzi předložky na, která v mnoha významech nahrazuje předložky konkurenční.
Abstrakt EN: The article deals with the modern trend in contemporary Czech language, namely the expansion of the prepositions at which replaces competitive prepositions in many senses.
Klíčová slova

Zpět

Patička