Přejít k obsahu


Islám a vztahy mezi muslimy a křesťany v Etiopii

Citace:
ZÁHOŘÍK, J. Islám a vztahy mezi muslimy a křesťany v Etiopii. Nový Orient, 2016, roč. 71, č. 1, s. 2-11. ISSN: 0029-5302
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Islam and relations between Muslims and Christians in Ethiopia
Rok vydání: 2016
Autoři: Doc. PhDr. Jan Záhořík Ph.D.
Abstrakt CZ: Studie pojednává o vztazích mezi muslimy a křesťany v Etiopii v historické perspektivě. Zřetel je brán i na aktuální vývoj v oblasti politizace náboženství.
Abstrakt EN: The study deals with relations between Muslims and Christians in Ethiopia in historical perspective. It also examines recent development regarding politicization of religion.
Klíčová slova

Zpět

Patička