Přejít k obsahu


K francouzským textům v humanitních a společenských vědách

Citace:
FENCLOVÁ, M., HOROVÁ, H., KOLÁŘÍKOVÁ, D. K francouzským textům v humanitních a společenských vědách. 1. vyd. Plzeń : Nava, 2016, 104 s. ISBN: 978-80-7211-495-5
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: About French texts in the humanities and social sciences About French texts in the humanities and social sciences
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeń
Název zdroje: Nava
Autoři: Doc. PhDr. Marie Fenclová CSc. , PhDr. Mgr. Helena Horová Ph.D. , PhDr. Dagmar Koláříková Ph.D.
Abstrakt CZ: Kniha se věnuje jednotlivým jevům charakterizujícím francouzské texty v humanitních a sociálních vědách, jmenovitě ve filozofii, lingvistice, historiografii, archeologii, antropologii, sociologii, politologii . Věnuje se zejména otázkám koherence textů, ale též příznačným jevům syntaxe, lexika a stylu vědeckých textů. Je určena učitelům a studentům francouzštiny a studentům humanitních a společenských věd, používajícím francouzský jazyk v odborné komunikaci.
Abstrakt EN: The book deals with individual phenomena characteristic of French texts in the humanities and social sciences, notably in philosophy, linguistics, historiography, archeology, anthropology, sociology, political science. It is particularly issues of coherence texts, but also the peculiar phenomena of syntax, vocabulary and style of scientific texts. It is intended for teachers and students and French students of the humanities and social sciences, using the French language in professional communication.
Klíčová slova

Zpět

Patička